Mediator odpowiada


Co to jest konflikt?

Konflikt pojawia się w momencie niezgodności, sprzeczności interesów lub poglądów.  Występująca sprzeczność lub niezgodność interesów prowadzi do starć  lub wręcz walki. Konflikt może być wywołany ograniczonymi zasobami, którymi możemy się dzielić, niewłaściwym przepływem informacji lub specyficznymi, nie zawsze poprawnymi relacjami interpersonalnymi.

Konflikt możemy rozwiązać na wiele sposobów, np. walka, unikaniem konfliktu, kompromisem, negocjacjami. Można także w sposób dobrowolny i poufny przy udziale mediatora poradzić sobie z tym problemem: określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne i jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Pomoc w zawieraniu porozumienia to istota pracy mediatora.

……….. oferuje m.in. mediacje gospodarcze i rodzinne. Zapraszamy!