Mediator odpowiada


Czy mediacja wymaga obecności wszystkich stron?

Mediacja wymaga obecności wszystkich stron. W niektórych przypadkach konieczna jest rozmowa z każdą ze stron z osobna, ale za zgodą drugiej strony. Taka sytuacja może się zdarzyć np. w postępowaniach rodzinnych.

W ……………….. nie praktykujemy jednak prowadzenia  mediacji osobno i w innej formie niż spotkanie w obecności mediatora (np. nie umożliwiamy mediacji przez telefon czy komunikatory internetowe).