Mediator odpowiada


Kim jest mediator stały?

 

Mediator stały może prowadzić nie tylko mediacje zlecone przez sąd, może także prowadzić umowne mediacje pozasądowe, zlecone przez zainteresowane strony.