O Centrum

Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabantur.
(Zgodą rosną małe sprawy, niezgodą choćby największe upadają.)
~ Seneka

Ta sentencja była bardzo pomocna, kiedy kilka lat temu zdecydowałam się zawodowo zająć  mediacją. Idee pokojowego rozwiązywania  sporów i poszukiwania dróg do jego rozwiązania są mi bardzo bliskie.

Prowadzimy mediacje gospodarcze, z zakresu prawa pracy, nieruchomości, a także mediacje rodzinne i inne niewymagające interwencji terapeuty, np. mediacje małżeńskie przedrozwodowe.
Spośród wielu spraw zakończonych sukcesem, warte podkreślenia są sprawy, w których strony mediowały o zniesienie współwłasności nieruchomości uzyskanej w drodze spadku, podział majątku (nieruchomości) w postępowaniu rozwodowym, rozliczenia finansowe przy umowach przedwstępnych zakupu nieruchomości, które ostatecznie nie doszły do skutku, a także spory pracownicze związane z naruszeniem warunków umowy o pracę.

Moi klienci cenią mnie za umiejętność słuchania, respektowanie standardów mediatora, poczucie humoru, uśmiech i spokój, który udziela się innym. Są zaskoczeni łatwością, z jaką – przy udziale mediatora – można przełamać z pozoru niemożliwe do pokonania bariery.

Skuteczne mediacje w Krakowie?

Zapraszam!

Mediacje gospodarcze i rodzinne w Krakowie