Oferta

mediacje kraków mediator rodzinny kraków

Zajmujemy się mediacjami umownymi – zlecanymi bezpośrednio przez strony sporu i sądowymi – prowadzonymi na zlecenie sądu.

Obszary działania Centrum to:

  • mediacje gospodarcze, czyli spory, które powstały pomiędzy podmiotami gospodarczymi, np. o należyte wywiązanie się z umowy, o zapłatę,
  • mediacje w sprawach pracy, czyli spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą np. o przywrócenie stosunku pracy, rekompensatę straty wynikłej z uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, naruszenie warunków umowy o pracę,
  • mediacje w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach nieruchomości, np. podziałów nieruchomości, sporów wynikających z zawartych umów przedwstępnych lub najmu,
  • mediacje w sprawach rodzinnych, np. podziały majątku, alimenty, sprawowanie opieki nad dziećmi, ustalenie zasad kontaktu z dziećmi po rozwodzie lub separacji, pojednanie małżonków i inne niewymagające ingerencji terapeuty mediacje rodzinne.

Korzystamy z lokalu położonego w Krakowie. Mediacje prowadzone są w intymnej, nieformalnej atmosferze sprzyjającej rozmowie i porozumieniu . Na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w zaproponowanym przez strony miejscu.

W porównaniu z kosztami sądowymi oferta krakowskiego mediatora jest korzystniejsza cenowo:

  • Sesja otwierająca – ……zł, opłatę ponosi osoba zgłaszająca sprawę,
  • Sesja mediacyjna – ………… zł/h, opłata dotyczy każdej ze stron.

W przypadku, kiedy wartość sporu przekracza ……….. zł, należy doliczyć jednorazową opłatę w wysokości ustalonej z mediatorem, jednak nie nie mniej niż ………………… zł.

Gwarantujemy najwyższe standardy pracy, nienaganną etykę zawodową i doświadczenie poparte wiedzą.

Szukasz skutecznego mediatora w Krakowie? Zadzwoń, jesteśmy po to, by Ci pomóc.

Zapraszamy!
Mediacje gospodarcze, mediacje rodzinne Kraków